Ochrona i zabezpieczenie imprez... to nasze praca, życie i pasja.
Ochrona i zabezpieczenie imprez (zarówno imprez masowych, jak i innych wydarzeń wymagających ochrony) stawia przed organizatorami i firmą szczególne wymagania. Wynikają one zarówno z przepisów prawnych, jak i szczególnego charakteru imprez i niestandardowych zagrożeń, jakie mogą wystąpić. Przez pryzmat 12 lat doświadczenia,właścicieli firmy STEWARD SECURITY GRUP i naszych pracowników biorących udział w wszelkiego rodzaju imprezach, pomagamy organizatorom przygotować profesjonalne widowisko, show aby uczestnik, artysta na sceniemógł w pełnym komforcie spełniać marzenia swoich gości. Działamy w oparciu o wypracowane wraz z organizatorem procedury, zachowując obowiązujące przepisy prawne.


W zakresie kompleksowego zabezpieczenia imprez masowych i minimalizacji zagrożenia STEWARD SECURITY GRUP tworzy i przygotowuje przez profesjonalnie wyszkolony zespół pracowników:
- plan zabezpieczenia i ewakuacji wraz z rysunkami w wersji Corel, Photoshop, PDF - pracując na mapach geodezyjnych i kartograficznych obiektów oraz przestrzeni miejskich,
- przygotowujemy regulamin imprezy dostosowany do miejsca i zgodny z obowiązującymi przepisami,
- uzyskujemy stosowne zezwolenia i decyzje,
- przydzielamy własnego kierownika ds. bezpieczeństwa lub dowódcę służb porządkowych i informacyjnych,
- organizujemy bezpieczny depozyt w tym na sprzęt audio – video,
- przyjaźnie współpracujemy z publicznością, oferując jej komfort odbioru widowiska,
- przygotowujemy i obsługujemy parkingi dla uczestników imprez,
- organizujemy szatnie tymczasowe dla komfortu artystów i publiczności,
- spełniamy zalecenia produkcyjne dotyczące bezpieczeństwa,
- dbamy o bezpieczeństwo i wizerunek uczestników, artystów od przybycia do wyjazdu,
- oferujemy lub współpracujemy z serwisami czystościowymi najwyższe standardy higieniczno – sanitarne,
- współpracujemy z doskonałą kadrą medyczną, posiadającą doświadczenie w obsłudze imprez,
- współpracujemy z serwisami cateringowymi, które zapewniają szeroki wachlarz asortymentu dla potrzeb artystów jak i publiczności.


W celu optymalizacji bezpieczeństwa zapewniamy i dostarczamy:
- służby informacyjne i porządkowe – STEWARDÓW z certyfikatami,
- specjalistycznie wyszkolone i wyposażone jednostki interwencyjne,
- ochronę VIP,
- dostarczamy niezbędne wyposażenie (płotki zaporowe, bariery sceniczne i wejściowe),
- na bieżąco współpracujemy z organizatorem imprezy, Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską.

Usługi świadczone są przez profesjonalnie wyszkolony zespół pracowników o wysokim stopniu samodyscypliny, kultury osobistej.Nasi pracownicy są przeszkoleni z psychologicznych technik rozmów z uczestnikami oraz postępowania z ludźmi po spożyciu alkoholu, zażyciu środków psychotropowych lub zachowujących się agresywnie.

Zapewniamy swoim pracownikom jednolite umundurowanie służbowe przystosowane do warunków atmosferycznych spełniające wymogi prawne, wysokiej klasy bezprzewodowe środki łączności, wykrywacze metali, urządzenie do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu itp.