Ochrona mienia

Ochrona mienia

Ochrona fizyczna obiektów polega na stałej obecności zespołu pracowników ochrony na strzeżonym obiekcie. W zakresie ich obowiązków leży czuwanie nad bezpieczeństwem osób znajdujących się na terenie chronionego obszaru, kontrola ruchu osobowego i pojazdów, zapobieganie włamaniom i aktom wandalizmu oraz realizowanie cyklicznych obchodów. Pracownicy ochrony fizycznej posiadają jednolite umundurowanie firmowe, zależne od specyfiki chronionego obiektu i uzgodnione ze zleceniodawcą oraz wyposażeni są w odpowiednie środki przymusu bezpośredniego.

Działania wykonywane w ramach ochrony obiektów są bardzo skuteczne dzięki:

  • przygotowaniu wraz ze zleceniodawcą planu ochrony obiektu i regulaminu ochrony;
  • kontroli pracowników ochrony poprzez wyposażenie ich w elektroniczny system kontroli pracy rejestrujący wykonywane obchody;
  • wdrożeniu systemu lokalnej łączności radiowej oraz całodobowej łączności z dyżurnym centrum monitoringu;
  • wsparciu pracowników realizujących ochronę zmotoryzowanymi patrolami interwencyjnymi;
  • wdrażaniu wraz z kontrahentem na chronionych obiektach lokalnych elektronicznych systemów bezpieczeństwa;
  • zagwarantowaniu wykonywania cyklicznych kontroli zespołu ochrony przez wyznaczonych i uprawnionych koordynatorów.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu.

Formularz kontaktowy