Ochrona mienia
Chronimy mienie bez względu na ich wielkość, lokalizację czy charakter. Są to zarówno duże obiekty przemysłowe, biura, sieci handlowe i centra logistyczne, małe i średnie firmy, lokalne punkty handlowe, budowy, magazyny i domy etc.


Za każdym razem dostosowujemy projekt systemu ochrony do specyfiki świadczenia, zgodnie z analizą aktualnych i potencjalnych zagrożeń oraz potrzeb i wymagań danego Klienta, aby uzyskać możliwie wysoką sprawność ochrony przy kontroli kosztów.

Ochrona fizyczna obiektów polega na stałej obecności zespołu pracowników ochrony na strzeżonym obiekcie. W zakresie ich obowiązków należy czuwanie nad bezpieczeństwem osób znajdujących się na terenie chronionego obszaru, kontrola ruchu osobowego i pojazdów, zapobieganie włamaniom i aktom wandalizmu oraz realizowanie cyklicznych obchodów.Pracownicy ochrony fizycznej posiadają jednolite umundurowanie firmowe, zależne od specyfiki chronionego obiektu i uzgodnione ze zleceniodawcą oraz wyposażeni są w odpowiednie środki przymusu bezpośredniego.


Zamontowanie na terenie chronionego obiektu monitorowanego systemu sygnalizacji włamania lub telewizji przemysłowej, w sposób znaczący uszczelnia system ochrony i przyspiesza reakcję na zagrożenie.

Działania wykonywane w ramach ochrony obiektów są bardzo skuteczne dzięki:
- przygotowaniu wraz ze zleceniodawcą planu ochrony obiektu i regulaminu ochrony,
- kontroli pracowników ochrony poprzez wyposażenie ich w elektroniczny system kontroli pracy rejestrujący wykonywane obchody,
- wdrożeniu systemu lokalnej łączności radiowej oraz całodobowej łączności z Dyżurnym Centrum Monitoringu STEWARD SECURITYGRUP,
- wsparciu pracowników realizujących ochronę zmotoryzowanymi patrolami interwencyjnymi,
- wdrażaniu wraz z kontrahentem na chronionych obiektach lokalnych elektronicznych systemów bezpieczeństwa,
- zagwarantowaniu wykonywania cyklicznych kontroli zespołu ochrony przez wyznaczonych i uprawnionych koordynatorów.

Dodatkowo, powiązanie systemu ochrony fizycznej opartej o odpowiednio dobranych, doświadczonych i przygotowanych zawodowo pracowników z nowoczesnymi systemami dozoru elektronicznego, gwarantuje powstanie w pełni profesjonalnego i nowoczesnego systemu ochrony obiektów. Nasi pracownicy na życzenie klienta, mogą odpowiadać za kontrolę i weryfikację mienia pod względem awarii technicznych, jak również mogą świadczyć pomoc, gościom i klientom. Ochrona w tej kategorii powiązana jest często z usługą prowadzenia recepcji, a nasz Kontrahent sam określa wymogi jakie powinni spełniać nasi pracownicy.


Pracownicy ochrony w zależności od oczekiwań i wymogów Kontrahenta mogą być umundurowani w uniformy garniturowe lub „służbowe”, a ich kwalifikacje są dobierane zgodnie z zakresem zadań i nałożonych obowiązków.