Ochrona imprez

Ochrona imprez

Działając w oparciu o wypracowane przez wieloletnie doświadczenie, procedury oraz obowiązujące przepisy prawa BIURO STEWARD SECURITY GRUP pomaga organizatorom przygotować profesjonalne wydarzenia artystyczne czy sportowe, tak aby wszystkie osoby w nich uczestniczące mogły cieszyć się poczuciem komfortu i bezpieczeństwa.

W zakresie zabezpieczenia imprez masowych i minimalizacji zagrożeń BIURO STEWARD SECURITY GRUP proponuje:

 • przygotowanie regulaminu dostosowanego do miejsca realizacji i zgodnego z obowiązującymi przepisami;
 • stworzenie planu zabezpieczenia i ewakuacji na podstawie map geodezyjnych i kartograficznych obiektów oraz przestrzeni miejskich;
 • uzyskanie stosownych zezwoleń i decyzji;
 • zapewnienie wykwalifikowanych służb informacyjnych i porządkowych dodatkowo posiadających Certyfikat Stewarda;
 • przydzielenie własnego kierownika ds. bezpieczeństwa lub dowódcy służb porządkowych i informacyjnych;
 • zapewnienie i obsługę czytników dokumentów tożsamości;
 • bieżącą współpracę z Policją, Strażą Pożarną czy Strażą Miejską;
 • organizację bezpiecznego depozytu, w tym na sprzęt audio – video;
 • obsługę parkingów dla uczestników imprez;
 • organizację tymczasowych szatni dla komfortu artystów i publiczności;
 • przyjazną współpracę z publicznością, oferującą jej komfort odbioru widowiska;
 • dbanie o bezpieczeństwo i wizerunek uczestników, artystów czy sportowców, od przybycia do wyjazdu;
 • współpracę z serwisami sprzątającymi spełniającymi najwyższe standardy higieniczno – sanitarne;
 • zapewnienie wymaganego przez organizatora wyposażenia np. płotków zaporowych, barier scenicznych i wejściowych;
 • współpracę z doskonałą kadrą medyczną, posiadającą doświadczenie w obsłudze imprez;
 • współpracę z serwisami cateringowymi, które zapewniają szeroki wachlarz asortymentu dla potrzeb artystów jak i publiczności.

Usługi świadczone są przez profesjonalnie wyszkolony zespół pracowników o wysokim stopniu samodyscypliny i kultury osobistej. Osoby zatrudniane przy zabezpieczaniu imprez są:

 • przeszkolone z psychologicznych technik rozmów z uczestnikami imprez oraz postępowania z ludźmi po spożyciu alkoholu, zażyciu środków psychotropowych lub zachowujących się agresywnie,
 • jednolicie umundurowane w dobrze widoczne stroje służbowe przystosowane do warunków atmosferycznych, spełniające wymogi prawne,
 • wyposażone w wysokiej klasy bezprzewodowe środki łączności, wykrywacze metali, urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu itp.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu.

Formularz kontaktowy