Monitoring wizyjny
W ofercie STEWARD SECURITYGRUP jest pełen pakiet usług i produktów pozwalających na stworzenie optymalnego systemu bezpieczeństwa dla firm i osób indywidualnych. Nasi specjaliści mają olbrzymie doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektów instalacji zabezpieczeń w budynkach biurowych, halach produkcyjnych, centrach handlowych, magazynach i innych obiektach. Pakiet obejmuje projektowanie, wykonanie, wdrażanie, nadzór, serwis i konserwację kompletnych systemów sygnalizacji i rejestracji.


Nasze usługi polegają na całodobowym nadzorowaniu sygnałów płynących z systemów alarmowych zainstalowanych w obiektach Klientów. W przypadku alarmu – spowodowanego np. włamaniem, napadem, zanikiem napięcia czy pożarem w zależności od zastosowanych rozwiązań, pracownik całodobowej Stacji Monitorowania Alarmów natychmiast odbiera określony sygnał i podejmuje stosowne, zgodne z procedurą działania – powiadamia fizyczną ochronę obiektu,kontaktuje sięz Właścicielem, wysłanie grupy interwencyjnej etc. Dzięki temu monitorowany obiekt jest objęty całodobowym nadzorem poprzezfizyczną ochronę obiektu oraz system alarmowy i monitoring wizyjny. Korzystamy z szerokiej gamy urządzeń sprawdzonych i najlepszych dostawców, dlatego możemy dokładniej dostosować rozwiązania techniczne do potrzeb i możliwości Klientów. Dzięki współpracy z najlepszymi firmami możemy udostępnić naszym Klientom najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa.


Monitoring wizyjny - wideo weryfikacji – zabezpieczenie.
Alarm zgłaszany przez zainstalowany monitoring wizyjny - wideo weryfikacji SSWiN, transmitowany jest do naszej Stacji Monitorowania w celu zdefiniowania, które określa przyczynę zgłoszenia. W każdym przypadku na miejsce zdarzenia kierowana jest ochrona stacjonarna obiektu oraz wysyłana jest grupa interwencyjna. Ochrona stacjonarna jak i patrol na bieżąco jest informowany dzięki systemowi kamer o liczbie intruzów i miejscach w którym się znajdują lub o innym zdarzeniu jakie mogło nastąpić w danym obiekcie np. zanikiem napięcia, powstania pożaru, zalania w zależności od zastosowanych rozwiązań.

Bieżący obraz z obiektu bezpośrednio przekazywany donaszej Stacji Monitorowania, jak również może być przekazywany do zarządcy nieruchomości bądź też menadżera sieci sklepów, który przy użyciu komputera może na bieżąco nadzorować obiekty usytuowany w różnych miejscach oraz kontrolować sytuację. Systemy zabezpieczeń dla biura to instalacje bezpieczeństwa występujące w postaci systemów alarmowych, kontroli dostępu oraz systemów telewizji przemysłowej. W przypadku większych obiektów oraz biur, w których przechowuje się ważne informacje lub kosztowne przedmioty, stosuje się rozwiązania będące połączeniem wyżej wspomnianych instalacji (np. monitoring wizyjny z systemem kontroli dostępu).


Systemy zabezpieczeń są podstawowym sposobem ochrony punktów handlu detalicznego przed włamaniami i kradzieżami towarów. Systemy zabezpieczeń dla sklepu przeważnie są realizowane za pomocą systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz systemów monitoringu wizyjnego (telewizja przemysłowa CCTV), a ich zadaniem jest informowanie o zdarzeniach alarmowych, odstraszanie potencjalnych złodziei oraz w sytuacji kradzieży ich ew. identyfikacja.


Magazyny to obiekty o szczególnym charakterze, w których systemy zabezpieczeń w postaci instalacji monitoringu wizyjnego, systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz kontroli dostępu i czasu pracy, należy uznać za standardowe wyposażenie. Systemy zabezpieczeń dla magazynu odgrywają istotną rolę, ponieważ pozwalają na odpowiednie zabezpieczenie znajdujących się w nim towarów, które bardzo często są warte setki tysięcy a nawet miliony złotych. Systemy zabezpieczeń dla magazynów mają na celu zabezpieczenie ich otoczenia zewnętrznego oraz wnętrza, zarówno przed włamywaczami, jak i nieuczciwymi pracownikami. W przypadku popełnienia przestępstwa, obraz zarejestrowany przez kamery staje się niepodważalnym dowodem, jako materiał śledczy dla policji.